Projecten

Wij werkten aan

Onze integrale manier van werken leidt ertoe dat we opdrachtgevers uit verschillende sectoren en van verschillende type organisaties kunnen ondersteunen. Om een indruk te geven van onze opdrachtenportefeuille hebben we per thema enkele voorbeeldprojecten opgenomen. 

Een loket voor de verhuur van sociale huurwoningen

Woningcorporaties in de regio Den Bosch – Oss schakelden ons in.

Lees meer »

Meer inwoners toegang tot een briefadres

Iedere inwoner van Nederland heeft een briefadres nodig om recht te hebben op zorgverzeker ...

Lees meer »

Beter wonen door gerichte agenda

Na de invoering van de woningwet was een nieuwe werkwijze nodig om in een werkgebied.

Lees meer »

Minder overlast en onveiligheid

De gemeente Tilburg heeft De Toegang opdracht gegeven om actief op zoek te gaan naar probl ...

Lees meer »

Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Hart van Brabant

Het Centrum Huiselijk Geweld is een pilot binnen het programma ‘Geweld hoort nergens thuis ...

Lees meer »

Beter benutten van leegstaande panden

(On)Benut Breda is een project van de gemeente Breda en zet zich in om leegstaand tegen te ...

Lees meer »

Een nieuwe koers voor de komende 5 jaar

Welzijnsorganisatie MeerVoormekaar schakelde ons in als strategisch adviseur.

Lees meer »