Thema: Goed wonen voor iedereen

Minder overlast en onveiligheid

De gemeente Tilburg heeft De Toegang opdracht gegeven om actief op zoek te gaan naar probleemsituaties op het gebied van overlast en onveiligheid. Voorheen werden alleen mensen die actief een vraag stelde geholpen. Als projectleider is in kaart gebracht wat nodig was om deze verandering tot stand te brengen. Het vroeg om een andere rol van de medewerkers en een aanpassing binnen het werkproces. Er is een projectgroep opgestart met betrokkenen binnen en buiten De Toegang.

Wat heeft het opgeleverd?

De werkgroep zorgden voor meer betrokkenheid. Medewerkers gingen actief aan de slag met deze taak. Inmiddels is dat weer verder doorontwikkeld in een stedelijke vakgroep. Er is binnen De Toegang steeds maar aandacht voor inwoners die te maken hebben met onveiligheid. Dit heeft als doel het voorkomen van uithuisplaatsing bij kinderen voorkomen, het verbeteren van de veiligheid en het verminderen van overlast. 

Minder overlast en onveiligheid

Rol Bureau Queste

 Programma-management en projectleiding

Programma-management en projectleiding

Opdrachtgever

Marieke Blanken

Meer weten?

Adviseur van Bureau Queste

Marieke Blanken