Thema: Goed wonen voor iedereen

De leefbaarheid vergroten

In de gemeente Eersel en in de gemeente Goirle hebben inwoners een dorpsontwikkelingsplan opgesteld. Dit plan is opgesteld om de leefbaarheid van deze dorpen te vergroten. Als projectleider heeft Bureau Queste ervoor gezorgd dat deze projecten samen met bewoners en betrokkenen gerealiseerd konden worden. 

Wat heeft het opgeleverd?

De projecten hadden betrekking op het sociaal domein, ruimtelijke indeling en verkeer. Er is bijvoorbeeld een wandelpad gerealiseerd, een nieuwe weg aangelegd en meer vrijwilligers zetten zich in voor mensen die zorg nodig hebben. Zowel de participatie als de leefbaarheid is door de verschillende projecten en het ontstaan van werkgroepen verhoogd.

De leefbaarheid vergroten

Rol Bureau Queste

 Programma-management en projectleiding

Programma-management en projectleiding

Opdrachtgever

Marieke Blanken

Meer weten?

Adviseur van Bureau Queste

Marieke Blanken