Thema: Zorg & veiligheid

Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Hart van Brabant

Het Centrum Huiselijk Geweld is een pilot binnen het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van de ministeries van VWS en VenJ ism VNG. Binnen het centrum wordt door zorg en veiligheidspartners gewerkt aan een aanpak om structureel geweld te stoppen.  Uitgangspunt is veiligheid voorop en multidisciplinair werken. Bureau Queste is ingeschakeld om de oprichting van dit centrum te begeleiden.  

Wat heeft het opgeleverd?

Dit project loopt inmiddels één jaar. Er is een bestuurlijk platform ingesteld, multidisciplinair team is gestart. Er is een fundament gelegd voor de samenwerking tussen verschillende partijen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere aanpak van huiselijk geweld.

Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Hart van Brabant

Rol Bureau Queste

 Programma-management en projectleiding

Programma-management en projectleiding

Opdrachtgever

Marieke Blanken

Meer weten?

Adviseur van Bureau Queste

Marieke Blanken