Thema: Inclusieve samenleving

Meer inwoners toegang tot een briefadres

Iedere inwoner van Nederland heeft een briefadres nodig om recht te hebben op zorgverzekering, uitkering en dergelijke. Mensen die geen briefadres hebben of thuisloos zijn hebben hier last van. Zij hebben geen toegang tot zorg, woning en inkomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde graag meer bewustwording bij ambtenaren van de burgerlijke stand voor deze problematiek en samen met hun op zoek gaan naar oplossingen. 

Wat heeft het opgeleverd?

Bureau Queste heeft een viertal landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor ambtenaren. Dit leidde tot een werkwijze voor gemeenten om te voorkomen dat mensen geen briefadres hebben. Daarnaast is er een handreiking ontwikkeld voor ambtenaren waarmee zij briefadressen binnen de organisatie kunnen vormgeven. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat meer mensen toegang hebben tot een briefadres en daarmee tot zorg en inkomen.

Meer inwoners toegang tot een briefadres

Rol Bureau Queste

Kennisverbetering

Kennisverbetering

Opdrachtgever

Marieke Blanken

Meer weten?

Adviseur van Bureau Queste

Marieke Blanken