Thema: Goed wonen voor iedereen

Beter wonen door gerichte agenda

Na de invoering van de woningwet was een nieuwe werkwijze nodig om in een werkgebied, bestaande uit meerdere gemeenten, tot een gerichte aanpak te komen om prestatieafspraken te maken. Bureau Queste is ingeschakeld om aan de ene kant deze nieuwe werkwijze mee vorm te geven. Aan de andere kant om de afspraken namens BrabantWonen met de andere corporaties, gemeente ’s-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform te maken en de daarbij horende rol in het stedelijk programmateam te vervullen. 

Wat heeft het opgeleverd?

Door het uitwerken van een interne werkwijze, konden de prestatieafspraken met twaalf verschillende gemeenten op dezelfde manier gemaakt worden, terwijl recht werd gedaan aan de lokale opgaven. De afspraken hebben uiteindelijk geleid tot de start van een aantal projecten op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, inzet in wijken, hulp bij betaalproblemen en verminderen druk op het sociale huur segment. 

Beter wonen door gerichte agenda

Rol Bureau Queste

 Programma-management en projectleiding

Programma-management en projectleiding

Opdrachtgever

Patricia Theuws

Meer weten?

Adviseur van Bureau Queste

Patricia Theuws