Privacy

Versie juni 2020

Waarom bewaren wij persoonsgegevens?

Bureau Queste is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken dat diensten levert aan overheden, woningcorporaties, zorg- of welzijnsorganisaties en samenwerkingsverbanden daartussen. Wij verzamelen persoonsgegevens om opdrachten uit te kunnen voeren en ons netwerk te onderhouden om zo ook in de toekomst opdrachten uit te kunnen voeren. 

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die Bureau Queste verwerkt zijn door personen zelf en/of opdrachtgevers (alleen gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren) aan ons verstrekt.

Welke gegevens verzamelen wij?

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens organisatie waar men voor werkt
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wat doen wij met deze gegevens?

Bureau Queste verwerkt  persoonsgegevens om:

  • Telefonisch of digitaal contact op te kunnen nemen met betrokkenen om onze diensten/opdrachten uit te kunnen voeren.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verwerken van gegevens voor onze administratie.
  • Om de website naar behoren te laten functioneren, het gebruiksgemak te bevorderen en de website te optimaliseren; hiertoe maken wij gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
  • Mailings te verzenden (gemiddeld 1 keer per jaar).

Wat doen wij niet met deze gegevens?

Bureau Queste verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Bureau Queste verstrekt deze gegevens alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Indien wij andere organisaties inschakelen, maken wij dit kenbaar. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst of maken wij schriftelijk afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te borgen. Bureau Queste blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Bureau Queste bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe beveiligen wij deze gegevens?

Bureau Queste neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bureauqueste.nl.

Hoe kunt u gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, eventuele toestemming voor de gegevensbewerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens door Bureau Queste. U kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@bureauqueste.nl.