Thema: Inclusieve samenleving

Een loket voor de verhuur van sociale huurwoningen

Woningcorporaties in de regio Den Bosch – Oss schakelden ons in om de beleidsmatige samenwerking tussen deze corporaties voor wat betreft de woonruimteverdeling vorm te geven. Denk daarbij aan een gezamenlijke urgentieregeling, betere marktinformatie en op de markt afgestemde (eerlijke en transparante) toewijzingsregels. De samenwerking heeft als doel om, waar mogelijk, met dezelfde regels te werken in verschillende gemeenten waardoor het zoeken naar een sociale huurwoning voor woningzoekenden gemakkelijker wordt.

Wat heeft het opgeleverd?

Afspraken over het gezamenlijk voeren van een urgentieregeling en de uitvoering van deze regeling, betere marktinformatie en een samenwerkingsmodel. Dit is nog in uitvoering, maar het moet ertoe leiden dat woningzoekenden zich door een betere dienstverlening beter geholpen voelen.

Een loket voor de verhuur van sociale huurwoningen

Rol Bureau Queste

 Programma-management en projectleiding

Programma-management en projectleiding

Opdrachtgever

Patricia Theuws

Meer weten?

Adviseur van Bureau Queste

Patricia Theuws