Thema: Inclusieve samenleving

Een dementievriendelijke gemeenschap

Nederland vergrijst en daardoor krijgen we steeds vaker te maken met dementie. De gemeenten Dongen en Geertruidenberg hadden de wens om de gemeenten dementievriendelijker te maken. Dit is onderdeel van een provinciaal programma dat door stichting Zet wordt uitgevoerd. Bureau Queste is ingeschakeld om te helpen bij deze plannen. 

Wat heeft het opgeleverd?

Er is een werkgroep ontstaan die bestaat uit verschillende organisaties en vrijwilligers. Deze werkgroep richt zich niet op de zorg, maar juist op de samenleving. Daarnaast zijn er startbijeenkomsten georganiseerd om inwoners alerter en bewuster te maken voor mensen met dementie. Dit geeft inwoners meer inzicht om op een laagdrempelige manier te helpen. Naast deze bijeenkomsten zijn er ook trainingen ontwikkeld om de signalen te herkennen en wegwijzers gemaakt. Deze wegwijzers helpen inwoners de signalen van dementie te herkennen en geven tips over wat je als professional of burger kan ondernemen.

Een dementievriendelijke gemeenschap

Rol Bureau Queste

Kwartier maken

Kwartier maken

Opdrachtgever

Nera Jerkovic

Meer weten?

Adviseur van Bureau Queste

Nera Jerkovic