Thema: Zorg & veiligheid

Het verkorten van wachttijden in de jeugdhulp

De gemeente Tilburg wil de gemiddelde wachttijd bij jeugdhulp verminderen. Samen met een aantal jeugdhulpaanbieders heeft Bureau Queste bekeken wat er nodig is om de wachttijden te verkorten. Dit strategisch advies moet uiteindelijk de wachttijden verkorten om zo betere zorg te kunnen bieden. 

Wat heeft het opgeleverd?

In het strategisch advies worden aanbevelingen gedaan voor het aanpakken van de wachtlijsten. Het geeft inzicht in de oorzaken van de wachttijden, hoe de betrokkenen organisaties omgaan met de wachttijd en welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn. Tijdens bijeenkomsten met de jeugdhulporganisaties is er kennis gedeeld en hebben er gesprekken plaatsgevonden over de knelpunten. Daarnaast zijn de verwachtingen ten opzichte van de gemeente Tilburg besproken. 

Het verkorten van wachttijden in de jeugdhulp

Rol Bureau Queste

Strategische advisering

Strategische advisering

Opdrachtgever