Maatschappelijke opgaven, doelgericht en duurzaam aangepakt

Over Bureau Queste

Betrokken partner, binden van belangen

Bureau Queste richt zich sinds 2005 op maatschappelijke vraagstukken waar de (semi)-overheid verantwoordelijk voor is. De vraagstukken gaan over de manier waarop de samenleving is georganiseerd en in hoeverre dit aansluit op de publieke behoefte. Wij zijn thuis in de integrale thema’s zorg en veiligheid, wonen en wijken, samen leven, welzijn, participatie en jeugd. Onze adviseurs buigen zich over deze thema’s in opdracht van overheden, woningcorporaties zorg- of welzijnsorganisaties en samenwerkingsverbanden tussen deze partijen. 

Meer over Bureau Queste Team

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 Programma-management en projectleiding

Programma-management en projectleiding

Strategische advisering

Strategische advisering

Kwartier maken

Kwartier maken

Kennisverbetering

Kennisverbetering

Meer informatie
Projecten

Waar werkten wij aan?

Inclusieve samenleving

Een loket voor de verhuur van sociale huurwoningen

Woningcorporaties in de regio Den Bosch – Oss schakelden ons in.

Lees meer »

Goed wonen voor iedereen

Participeren in de wijk

Lees meer »

Zorg & veiligheid

Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Hart van Brabant

Het Centrum Huiselijk Geweld is een pilot binnen het programma ‘Geweld hoort nergens thuis ...

Lees meer »

Goed wonen voor iedereen

De leefbaarheid vergroten

Lees meer »