Maatschappelijke opgaven, doelgericht en duurzaam aangepakt

Over Bureau Queste

Betrokken partner, binden van belangen

Bureau Queste richt zich sinds 2005 op maatschappelijke vraagstukken waar de (semi)-overheid verantwoordelijk voor is. De vraagstukken gaan over de manier waarop de samenleving is georganiseerd en in hoeverre dit aansluit op de publieke behoefte. Wij zijn thuis in de integrale thema’s zorg en veiligheid, wonen en wijken, samen leven, welzijn, participatie en jeugd. Onze adviseurs buigen zich over deze thema’s in opdracht van overheden, woningcorporaties zorg- of welzijnsorganisaties en samenwerkingsverbanden tussen deze partijen. 

Meer over Bureau Queste Team

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 Programma-management en projectleiding

Programma-management en projectleiding

Strategische advisering

Strategische advisering

Kwartier maken

Kwartier maken

Kennisverbetering

Kennisverbetering

Meer informatie
Projecten

Waar werkten wij aan?

Inclusieve samenleving

Meer inwoners toegang tot een briefadres

Iedere inwoner van Nederland heeft een briefadres nodig om recht te hebben op zorgverzeker ...

Lees meer »

Goed wonen voor iedereen

Minder overlast en onveiligheid

De gemeente Tilburg heeft De Toegang opdracht gegeven om actief op zoek te gaan naar probl ...

Lees meer »

Duurzaam, samen

Een nieuwe koers voor de komende 5 jaar

Welzijnsorganisatie MeerVoormekaar schakelde ons in als strategisch adviseur.

Lees meer »

Goed wonen voor iedereen

Beter wonen door gerichte agenda

Na de invoering van de woningwet was een nieuwe werkwijze nodig om in een werkgebied.

Lees meer »