Thema: Goed wonen voor iedereen

Participeren in de wijk

In Amsterdam West wonen veel statushouders. Zij zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden in het stadsdeel. Het stadsdeel wil de participatie van statushouders versterken. Daarnaast wordt in hetzelfde stadsdeel een woonvoorziening ontwikkeld voor 50 statushouders en voor 50 (andere) jongeren. De vraag aan Bureau Queste was om te analyseren wat er nodig is in de wijk om deze mensen te laten participeren in de wijk en zichzelf thuis te laten voelen. 

Wat heeft het opgeleverd?

Er is een analyse gemaakt voor de woonvoorziening. De plannen in deze analyse zijn inmiddels toegepast voor kleinere woonvoorzieningen in de stad. Daarnaast heeft de samenwerking van verschillende instanties geleid tot een aantal bijeenkomsten voor statushouders. Organisaties hebben zich tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd aan statushouders. Dit heeft geleid tot meer participatie in het stadsdeel. 

Participeren in de wijk

Rol Bureau Queste

Kwartier maken

Kwartier maken

Opdrachtgever

Nera Jerkovic

Meer weten?

Adviseur van Bureau Queste

Nera Jerkovic