Thema: Zorg & veiligheid

Verwarde personen beter ondersteunen

De gemeente Tilburg wil het aantal meldingen van verwarde personen verminderen. Bureau Queste heeft een leerkring verwarde personen opgericht met professionals van verschillende organisaties zoals de politie en maatschappelijk werk. Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en het probleem vanuit verschillende perspectieven te benaderen. 

Wat heeft het opgeleverd?

Door de leerkring leerden professionals elkaar beter kennen en zo de zorg te verbeteren. Er is nu beter inzicht in de wensen van cliënten door deze mensen ook te betrekken bij de leerkring. De gemeente is vervolgens aan de slag gegaan met het inzichtelijk maken van het aantal meldpunten. 

Verwarde personen beter ondersteunen

Rol Bureau Queste

Kennisverbetering

Kennisverbetering

Opdrachtgever